Terms and Conditions

Our address and contact information

LetraEdu, s.r.o.
adresa Na Revíne 29/D, Bratislava-Nové Mesto 831 01
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro. , Vložka číslo : 102009/B
IČO: 48 021 792
e-mail: info@letra.io

To read terms and conditions in Slovak language, please click here